Privacy

BuyBay vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die je aan BuyBay verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan BuyBay, het inloggen in de portal of bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt. Je bent natuurlijk niet verplicht tot het verstrekken van je persoonsgegevens, al kan dit wel gevolgen hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
 • Het verrichten van marketingactiviteiten, zoals het aanpassen van de website of het versturen van een nieuwsbrief.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Grondslag van de verwerking

De volgende grondslagen zijn van toepassing voor het verwerken van jouw persoonsgegevens:

 • Hiervoor is door jou toestemming verleend.
 • Verwerken van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Hierbij maken wij altijd de afweging tussen de belangen van alle betrokkenen. Belangen kunnen hierbij zijn: onrechtmatig gedrag tegengaan, zorgplichten nakomen of procederen.

Bewaartermijn

Ons uitgangspunt is dat wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn. Hierbij houden wij ook rekening met wettelijke termijnen, indien die van toepassing zijn.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. BuyBay treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die BuyBay verwerkt. BuyBay zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij BuyBay zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. In de sectie contactgegevens zie je hoe je ons kan bereiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.

Wat doen cookies?

Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die je bezoekt registreren en zo een inschatting maken van jouw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor jou interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

Cookies in-/uitschakelen

Als je niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun je het opslaan daarvan tegengaan. Als je meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dien je de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?

Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op jouw interesses. Zet je de cookies uit, dan ontvang je nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op jouw surfgedrag. Als je de cookies die je voorkeuren onthouden uitschakelt, moet je je instellingen, zoals je wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

 • Instellingen worden niet meer onthouden
 • inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat je ze elke keer opnieuw moet invoeren
 • Je kunt niet meer direct informatie delen via social media
 • Je zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op je interesses afgestemd

Kom je er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van Chrome.

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van Internet Explorer. 

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van Firefox.

Klik hier voor meer informatie over het aanpassen van Safari.

Contactgegevens

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens over onze cookies hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:

BuyBay b.v.

Tt. Vasumweg 58, 1033 SC Amsterdam

cs@buybay.com

+31 (0)20 225 1850

BTW NL853529334B01

KVK 95498862

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Klacht melden bij AP

Ben je het niet eens met hoe BuyBay met je persoonsgegevens omgaat? En kom je er samen met ons niet uit? Dan kan je een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).