Disclaimer

Disclaimer

De op BuyBay en overige door BuyBay getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, maar we kunnen niet voor de juistheid en volledigheid instaan. BuyBay verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door BuyBay worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

BuyBay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast aanvaardt BuyBay geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden op de website van BuyBay.

Hoewel BuyBay alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BuyBay niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet verzonden wordt

Verwijzingen naar sites die niet door BuyBay worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel BuyBay uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door BuyBay worden onderhouden, wordt afgewezen.